KANCELARIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Specjalnością Kancelarii są zamówienia publiczne. Doświadczenie Kancelarii znacznie wykracza poza standard, dzięki udziałowi w niezwykłych i niespotykanych na skalę europejską projektach.

Zgodnie z misją Kancelarii świadczone usługi maja charakter kompleksowy, od etapu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez wykonywanie umowy o zamówienie publiczne, na dochodzeniu roszczeń w związku z wykonywaniem umowy o zamówienie publiczne skończywszy.

Specjalizacją Kancelarii są spory sądowe i arbitrażowe w sprawach z zakresu zamówień publicznych, w tym prewencja i kształtowanie treści umowy w taki sposób, aby dochodzenie roszczeń było efektywne dla każdej ze stron.

Kancelaria posiada doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym w zakresie dochodzenia roszczeń w związku z niesłusznymi korektami finansowymi.

Kancelaria nie zajmuje się sprawami dotyczącymi tzw. kredytów „frankowych”.

 

Michał Bubnowski Kancelaria Zamówień Publicznych, Biuro Ekspertyz Sądowych to doświadczeni eksperci prawa zamówień publicznych, specjaliści przygotowania i realizacji projektów, zwłaszcza współfinansowanych ze środków UE. Szczególne doświadczenie posiadamy w kompleksowej obsłudze prawnej kontraktów budowlanych, w tym dochodzenia i obrony przed roszczeniami, zarówno na etapie przedsądowym oraz sądowym lub arbitrażowym.

Michał Bubnowski jest doświadczonym ekspertem prawa bankowego, specjalistą bankowości uniwersalnej.

Misją Michała Bubnowskiego Kancelarii Zamówień Publicznych, Biura Ekspertyz Sądowych jest najwyższa jakość świadczonych usług prawniczych.