BIURO EKSPERTYZ SĄDOWYCH

Od 2005 r. Michał Bubnowski Biuro Ekspertyz Sądowych jest biegłym sądowym w specjalności zamówienia publiczne oraz w specjalności bankowość uniwersalna.

Jako biegły sądowy Michał Bubnowski Biuro Ekspertyz Sądowych jest autorem kilkudziesięciu opinii dotyczących zamówień publicznych w postępowaniach sądowych – cywilnych oraz karnych.

Michał Bubnowski Biuro Ekspertyz Sądowych wykonuje opinie dotyczące tzw. kredytów „frankowych” wyłącznie na zlecenie sądów oraz innych organów ochrony prawa (nie wykonuje opinii prywatnych w tego typu sprawach).

Michał Bubnowski Kancelaria Zamówień Publicznych, Biuro Ekspertyz Sądowych jest także autorem szeregu opinii prywatnych, na zlecenie uczestników postępowania sądowego lub przygotowawczego. 

Michał Bubnowski Kancelaria Zamówień Publicznych, Biuro Ekspertyz Sądowych kompleksowo prowadzi wykonuje opinie biegłego sądowego na zlecenie sądów oraz innych organów ochrony prawa.

 

Zostałem powołany do wydania opinii do blisko 800 spraw sądowych

Michał Bubnowski Kancelaria Zamówień Publicznych, Biuro Ekspertyz Sądowych to doświadczeni eksperci prawa zamówień publicznych, specjaliści przygotowania i realizacji projektów, zwłaszcza współfinansowanych ze środków UE. Szczególne doświadczenie posiadamy w kompleksowej obsłudze prawnej kontraktów budowlanych, w tym dochodzenia i obrony przed roszczeniami, zarówno na etapie przedsądowym oraz sądowym lub arbitrażowym.

Michał Bubnowski jest doświadczonym ekspertem prawa bankowego, specjalistą bankowości uniwersalnej.

Misją Michała Bubnowskiego Kancelarii Zamówień Publicznych, Biura Ekspertyz Sądowych jest najwyższa jakość świadczonych usług prawniczych.