Profesjonalna obsługa firm i JST

Kancelaria Zamówień Publicznych

Kancelaria Zamówień Publicznych

Zgodnie z misją Kancelarii świadczone usługi mają charakter kompleksowy, od etapu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez wykonywanie umowy o zamówienie publiczne, na dochodzeniu roszczeń w związku z wykonywaniem umowy o zamówienie publiczne skończywszy.

Dyscyplina Finansów Publicznych

Biegła znajomość prawa zamówień publicznych oraz prawa finansów publicznych, a także wieloletnie doświadczenie zawodowe doradcy prawnego jednostek sektora finansów publicznych, są najlepszą rekomendacją właściwej obrony w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Biuro Ekspertyz Sądowych

Ponad 15 letnie doświadczenie w funkcji biegłego sądowego w specjalności zamówienia publiczne oraz w specjalności bankowość uniwersalna. Autorstwo kilkudziesięciu opinii sądowych w sprawach cywilnych dotyczących zamówień publicznych, a także w sprawach karnych dotyczących zamówień publicznych.

Doświadczenie

Co nas wyróżnia?

15 letnie doświadczenie prawnicze w bankowości. Właściciel był głównym doradcą prawnym jednego z wiodących banków, Dyrektorem Generalnym Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, członkiem Sądu Polubownego przy Krajowym Związku Banków Spółdzielczych, arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Związku Banków Polskich. Jest autorem tekstów prawniczych z zakresu bankowości oraz doświadczonym biegłym sądowym w specjalności bankowość uniwersalna.

Bogate doświadczenie

Prawie 20 letnie doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie zamówień publicznych. Właściciel pełnił funkcje arbitra na pełną kadencję przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, obserwatora z ramienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w największych postępowaniach inwestycyjnych w kraju, doświadczenie biegłego sądowego w specjalności zamówienia publiczne, doświadczenie wykładowcy akademickiego MBA w zakresie zamówień publicznych, autorstwo komentarza do ustawy PZP oraz innych tekstów prawniczych.

Zespół

Michał Bubnowski

Właściciel Kancelarii, Prawnik, Biegły sądowy

Sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad całokształtem spraw zlecanych Kancelarii.

 

  • Prawnik, absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie.
    Arbiter z listy Prezesa UZP w latach 2004-2007. Obserwator z ramienia Prezesa UZP w latach 2004-2007.
  • Biegły sądowy w specjalności zamówienia publiczne przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, Sądzie Okręgowym w Gdańsku oraz Sądzie Okręgowym w Elblągu od 2005 r.
  • Biegły sądowy w specjalności bankowość uniwersalna przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, Sądzie Okręgowym w Gdańsku oraz Sądzie Okręgowym w Elblągu od 2005 r.
  • Członek Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich w latach 2005-2009.
  • Członek Sądu Polubownego przy Krajowym Związku Banków Spółdzielczych w latach 2005-2008.
  • Dyrektor generalny Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w 2007 r.
  • Dyplomowany pracownik bankowy ECB/EFCB.
  • Wykładowca akademicki.

Robert Bogusz

Adwokat

Absolwent kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2003 r.

Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Wykładowca prawa spółek handlowych dla słuchaczy studium podyplomowego szkoły managerów organizowanego przez Uniwersytet Gdański (2006/2007).

 

 

 

Katarzyna Trząsalska-Spyt

Adwokat

Absolwentka kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Gdańskim, które ukończyła z ocenami bardzo dobrymi. Odbywała aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku, a w 2016 r. otrzymała nagrodę za najlepiej zdany egzamin adwokacki.

Od 2016 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Gdańsku.

Justyna Semeniuk

Adwokat, Mediator Sądowy

Absolwentka kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od 2013 r. członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

Lucyna Węgłowska–Raczyńska

Adwokat, Mediator Sądowy, Germanistka

Absolwentka kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji na oraz kierunku filologia, specjalność filologia germańska na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Stypendystka międzynarodowych programów współpracy uniwersyteckiej na kierunku prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Augsburgu oraz na kierunku filologia germańska na Uniwersytecie Gottfrieda Wilhelma Leibniza w Hanowerze.

Od 2014 r. autorka cyklicznych publikacji w miesięczniku Notariatu Polskiego „Rejent”.

Od 2017 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Olsztynie.

Od 2019 r. mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie.

Małgorzata Kosmacz

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Absolwentka kierunku ochrona środowiska i krajobrazu na Akademii Pomorskiej w Słupsku, kierunku oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych na kierunku zamówienia publiczne na Uniwersytecie Gdańskim.

Doświadczenie zawodowe uzyskała pracując w administracji morskiej, administracji samorządowej, uczelni wyższej, podmiotach sektora prywatnego, jako specjalista ds. zamówień publicznych i przygotowywania inwestycji.

Reprezentowała wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (przygotowywanie i składanie: ofert, wyjaśnień dot. ofert, w tym rażąco niskiej ceny, dokumentów i in., zawieranie umów). Współreprezentowała wykonawców i zamawiających w KIO.

 

Piotr Gawerski

Matematyk Ekonomiczny, Analityk Biznesowy

Absolwent kierunku matematyka ekonomiczna na Uniwersytecie Gdańskim oraz kierunku analityka gospodarcza, specjalizacja analityk biznesowy na Politechnice Gdańskiej.

W 2019 r. uczestnik konkursu CFA Institute Research Challenge w ramach wyceny spółki PZU S.A. oraz uczestnik Akademii ING z zakresu bankowości korporacyjnej.

Od 2019 r. analityk w Kancelarii Zamówień Publicznych, Biurze Ekspertyz Sądowych.

W latach 2019-2020 młodszy analityk w Plona Consulting sp. z o.o.

W latach 2020-2021 młodszy analityk ds. ryzyka w Compensa TU S.A.

W 2021 r. analityk finansowy w Kancelaria Pledziewicz.

 

Aleksandra Anna Juć

Analityk Rynku. Analityk Biznesowy

Absolwentka kierunku ekonomia specjalności analityk rynku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz analityki gospodarczej specjalności analityk biznesowy na Politechnice Gdańskiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi na stażu w Sądzie Okręgowym w Warszawie przy zespole radców prawnych. spółce deweloperskiej jako specjalista ds. finansów, a od 2019 roku pracuje jako analityk w firmach oferujących usługi zewnętrznego dyrektora finansowego (CFO-as-a-Service).

Joanna Czarnecka

Edytor

Absolwentka kierunku filologia polska na Uniwersytecie Gdańskim.
Studiowała filologię romańską na Uniwersytecie Gdańskim.
Odbyła praktyki edytorskie w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego.

Doświadczenie administracyjne oraz translatorskie zdobywała w firmie spedycyjnej obsługującej klientów krajowych i międzynarodowych.
Obecnie jest pracownikiem administracyjnym w firmie sektora prywatnego.

Izabela Świerżewska

Analityk

Studentka studiów drugiego stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalizacja międzynarodowa ekonomia menadżerska, na Uniwersytecie Gdańskim. Pracuje w biurze rachunkowym na stanowisku księgowej.

Doświadczenie administracyjne oraz translatorskie zdobywała w firmie spedycyjnej obsługującej klientów krajowych i międzynarodowych.
Obecnie jest pracownikiem administracyjnym w firmie sektora prywatnego.

Weronika Rorat

Analityk

Studentka studiów drugiego stopnia na kierunku administracja na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Absolwentka kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe na Uniwersytecie Śląskim.

Paula Bubnowska

Asystentka

Studentka na kierunku dietetyka kliniczna w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku.

Weronika Binkowska

Asystentka

Absolwentka kierunku grafika warsztatowa na Uniwersytecie Middlesex w Londynie.

Michał Bubnowski Kancelaria Zamówień Publicznych, Biuro Ekspertyz Sądowych to doświadczeni eksperci prawa zamówień publicznych, specjaliści przygotowania i realizacji projektów, zwłaszcza współfinansowanych ze środków UE. Szczególne doświadczenie posiadamy w kompleksowej obsłudze prawnej kontraktów budowlanych, w tym dochodzenia i obrony przed roszczeniami, zarówno na etapie przedsądowym oraz sądowym lub arbitrażowym.

Michał Bubnowski jest doświadczonym ekspertem prawa bankowego, specjalistą bankowości uniwersalnej.

Misją Michała Bubnowskiego Kancelarii Zamówień Publicznych, Biura Ekspertyz Sądowych jest najwyższa jakość świadczonych usług prawniczych.