DOŚWIADCZENIE

Michał Bubnowski

Właściciel Kancelarii, Prawnik, Biegły Sądowy

Prawnik, absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie.

Arbiter z listy Prezesa UZP oraz obserwator z ramienia Prezesa UZP w latach 2004-2007.

Biegły sądowy, członek Sądu Polubownego.

Wiedza i doświadczenie

 • prawnik, absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie
 • arbiter z listy Prezesa UZP w latach 2004-2007
 • obserwator z ramienia Prezesa UZP w latach 2004-2007
 • biegły sądowy w specjalności zamówienia publiczne przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, Sądzie Okręgowym w Gdańsku oraz Sądzie Okręgowym w Elblągu od 2005 r.
 • członek Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich w latach 2005-2009
 • członek Sądu Polubownego przy Krajowym Związku Banków Spółdzielczych w latach 2005-2008
 • dyrektor generalny Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w 2007 r.
 • dyplomowany pracownik bankowy ECB/EFCB

Wybrane projekty

 • obsługa prawna procesu udzielenia i wykonania zamówienia publicznego na remont i przebudowę Opery Leśnej w Sopocie
 • obsługa prawna procesu udzielenia i wykonania zamówienia publicznego na remont mola oraz budowę portu jachtowego w Sopocie
 • obsługa prawna procesu udzielenia i wykonania zamówienia publicznego na budowę Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie
 • doradztwo prawne dla wiodącego, światowego wykonawcy drogowych projektów infrastrukturalnych
 • stała, bieżąca obsługa prawna zamówień publicznych jednostki samorządu terytorialnego, w tym obsługa prawna postępowania w trybie z wolnej ręki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (in house).

Specjalizacje

Zamówienia publiczne

 • Prawo zamówień publicznych, w tym kompleksowe doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych – od przygotowania, poprzez postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na jego realizacji skończywszy.
 • Reprezentowanie wykonawców i zamawiających przed KIO.
 • Dochodzenie i obrona przed roszczeniami w toku wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • Reprezentowanie zamawiającego w przypadku kontroli, w tym dochodzenie niesłusznie nałożonych korekt finansowych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.
 • Postępowania arbitrażowe i sądowe.

Kursy i szkolenia

 • Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji (2018). Kryteria oceny ofert. Tryby negocjacyjne udzielania zamówień publicznych. Zamówienia publiczne przyjazne MŚP. Innowacje w zamówieniach publicznych. Elektronizacja zamówień publicznych.
 • The European Foundation Certificate in Banking od European Bank Training Network
 • Warsztaty w zakresie wykonywania funkcji administratora bezpieczeństwa informacji w instytucji finansowej

Publikacje naukowe

 • „Prawo zamówień publicznych. Komentarz do nowelizacji” dla Wydawnictwa Prawniczego CH Beck
  Dzieło zgłoszone w konkursie „Złoty Laur” Gazety Prawnej w 2008 r.
 • „Zamówienia publiczne po nowelizacji” dla Monitora Prawniczego nr 5
 • Publikacje dotyczące bankowości spółdzielczej dla Biuletynu Bankowego oraz Głosu Banków Spółdzielczych
 • „Opis przedmiotu zamówienia publicznego za pomocą sola znaku towarowego”, „Zasada podwykonawstwa – rozważania de lege lata”, „Aukcja Elektroniczna”, „Skutki niezachowania istotnych elementów odwołania – rozważania de lege lata” i inne dla Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. (Wydawnictwo Prawnicze LEX)

Zostałem powołany do wydania opinii do blisko 1200 spraw sądowych

Poniżej wybrane sygnatury dotyczące ostatnich spraw:

 

 • IV C 461/20; Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny
 • IV C 2532/20; Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny
 • IV C 426/19; Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny
 • IV C 840/20; Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny
 • IV C 826/20; Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny
 • III C 1553/20; Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny
 • I C 1984/20; SR Gdańsk-Południe w Gdańsku I Wydział Cywilny
 • XV C 87/21; SO w Gdańsku XV Wydział Cywilny
 • XV C 1152/20; SO w Gdańsku XV Wydział Cywilny
 • I C 1122/19; SO W Warszawie I Wydział Cywilny
 • IV C 605/21; Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny
 • IV C 124/18; Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny
 • IV C 1325/19; Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny
 • IV C 2055/20; Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny

Decyzja o wpisie na listę arbitrów oraz wpisy do Sądów Polubownych

Aktualne wpisy biegłego Sądów Okręgowych w Warszawie, Gdańsku, Elblągu

Ustanowienie biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w dziedzinie bankowości uniwersalnej i zamówień publicznych

Wybrane referencje

Michał Bubnowski jest autorem publikacji „Prawo zamówień publicznych. Komentarz do nowelizacji”
Dzieło zgłoszone w konkursie „Złoty Laur” Gazety Prawnej w 2008 r.