P

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2014 uzyskała tytuł magistra prawa, broniąc pracę dyplomową w Katedrze Postępowania Cywilnego. Aplikację adwokacką odbywała przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku, uzyskując pozytywny wynik z egzaminu zawodowego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach adwokackich w Trójmieście. Na aplikacji podjęła także pracę w dziale windykacji sądowej w jednym z czołowych polskich banków, zajmując się sporządzaniem pism procesowych i środków zaskarżenia.

Posiada wiedzę zarówno w zakresie dochodzenia wierzytelności, jak i sposobów obrony dłużnika w postępowaniu sądowym.
W kręgu jej zainteresowań pozostaje prawo cywilne , rodzinne oraz karne. Bogatą wiedzę posiada również w zakresie prawa konsumenta i przedsiębiorcy w płaszczyźnie różnorodnych regulaminów czy umów wzajemnych.