ORZECZNICTWO

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie IV CSK 309/18 – umowa o kredyt denominowany CHF, Bank BPH S.A. Sprawa dotyczy umowy o kredyt denominowany w CHF zawartej z dawnym Bankiem BPH S.A. Wyrokiem z dnia 29 października 2019 r. w sprawie IV CSK...

Orzecznictwo mBank

Wzorzec Umowy mBank wielokrotnie był oceniany przez sądy, które wydały korzystne wyroki unieważniające. Uznać zatem należy, że konstrukcja Umowy narusza niewątpliwie obowiązujące przepisy, wobec czego winna zostać uznana za nieważną. Zasadność kwestionowania ważności...

Orzecznictwo Nordea

Wzorzec Umowy Nordea – Habitat wielokrotnie był oceniany przez sądy, które wydały korzystne wyroki unieważniające. Uznać zatem należy, że konstrukcja Umowy narusza niewątpliwie obowiązujące przepisy, wobec czego winna zostać uznana za nieważną. Sądy dostrzegły...

Orzecznictwo GE Money Bank

Postanowienie SO w Gdańsku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie XV C 458/18, pytania prejudycjalne do TSUE – kredyt indeksowany GE Money Bank (obecnie Bank BPH). Sąd Okręgowy w Gdańsku w dniu 30 grudnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV C 458/18 zadał Trybunałowi...

Orzecznictwo GETIN

Jak wynika orzecznictwa sądów, wzorzec umowy stosowany przez Getin Noble Bank w kontaktach z kredytobiorcami zawiera rażące nieprawidłowości i wadliwości natury prawnej, które w zasadzie wykluczają zawarte umowy z obrotu. Bank ten wykorzystując swoją pozycję i...

Orzecznictwo Millennium

Wyrokiem z dnia 30 października 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie (SR Jan Maśnica), w sprawie o sygn. I C 4154/18 orzekł, że umowa kredytu indeksowanego zawarta przez Millennium Bank S.A. jest nieważna zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę...

Orzecznictwo Santander Bank

W ostatnich latach zapadło wiele korzystnych dla konsumentów wyroków dotyczących kredytów indeksowanych do CHF, gdzie naprzeciw kredytobiorców występował Santander Bank Polska S.A. Santander Bank Polska S.A, funkcjonuje na rynku od 2001 r. (w latach 2001–2018 Bank...

Orzecznictwo Raiffeisen – Polbank

W świetle najnowszych orzeczeń dotyczących banku Raiffeisen (wcześniej Polbank), stosowany przez ten podmiot wzorzec umowy obarczony jest rażącymi wadami prawnymi, które wykluczają zawarte umowy z obrotu. Okazało się, że bank ten mając przewagę nad kredytobiorcami...

Orzecznictwo PKO BP

W ostatnich latach zapadło wiele korzystnych dla konsumentów wyroków dotyczących kredytów denominowanych do waluty szwajcarskiej, gdzie naprzeciw kredytobiorców występowała Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: PKO BP)....

Orzecznictwo BZ-WBK

Bank Zachodni WBK S.A. (BZWBK) od 2011 r. należy do grupy Santander, a od 2018 r. funkcjonuje pod firmą Santander Bank Polska S.A. Poniżej przedstawiamy główne tezy wybranych wyroków unieważniających umowy, zapadłych w sprawach przeciwko BZWBK. Wyrok Sądu Okręgowego w...

Michał Bubnowski Kancelaria Zamówień Publicznych, Biuro Ekspertyz Sądowych to doświadczeni eksperci prawa zamówień publicznych, specjaliści przygotowania i realizacji projektów, zwłaszcza współfinansowanych ze środków UE. Szczególne doświadczenie posiadamy w kompleksowej obsłudze prawnej kontraktów budowlanych, w tym dochodzenia i obrony przed roszczeniami, zarówno na etapie przedsądowym oraz sądowym lub arbitrażowym.

Michał Bubnowski jest doświadczonym ekspertem prawa bankowego, specjalistą bankowości uniwersalnej.

Misją Michała Bubnowskiego Kancelarii Zamówień Publicznych, Biura Ekspertyz Sądowych jest najwyższa jakość świadczonych usług prawniczych.