Orzecznictwo Millennium

Wyrokiem z dnia 30 października 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie (SR Jan Maśnica), w sprawie o sygn. I C 4154/18 orzekł, że umowa kredytu indeksowanego zawarta przez Millennium Bank S.A. jest nieważna zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę...

Orzecznictwo Santander Bank

W ostatnich latach zapadło wiele korzystnych dla konsumentów wyroków dotyczących kredytów indeksowanych do CHF, gdzie naprzeciw kredytobiorców występował Santander Bank Polska S.A. Santander Bank Polska S.A, funkcjonuje na rynku od 2001 r. (w latach 2001–2018 Bank...

Orzecznictwo Raiffeisen – Polbank

W świetle najnowszych orzeczeń dotyczących banku Raiffeisen (wcześniej Polbank), stosowany przez ten podmiot wzorzec umowy obarczony jest rażącymi wadami prawnymi, które wykluczają zawarte umowy z obrotu. Okazało się, że bank ten mając przewagę nad kredytobiorcami...

Orzecznictwo PKO BP

W ostatnich latach zapadło wiele korzystnych dla konsumentów wyroków dotyczących kredytów denominowanych do waluty szwajcarskiej, gdzie naprzeciw kredytobiorców występowała Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: PKO BP)....

Orzecznictwo BZ-WBK

Bank Zachodni WBK S.A. (BZWBK) od 2011 r. należy do grupy Santander, a od 2018 r. funkcjonuje pod firmą Santander Bank Polska S.A. Poniżej przedstawiamy główne tezy wybranych wyroków unieważniających umowy, zapadłych w sprawach przeciwko BZWBK. Wyrok Sądu Okręgowego w...