Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie IV CSK 309/18 – umowa o kredyt denominowany CHF, Bank BPH S.A. Sprawa dotyczy umowy o kredyt denominowany w CHF zawartej z dawnym Bankiem BPH S.A. Wyrokiem z dnia 29 października 2019 r. w sprawie IV CSK...

Orzecznictwo mBank

Wzorzec Umowy mBank wielokrotnie był oceniany przez sądy, które wydały korzystne wyroki unieważniające. Uznać zatem należy, że konstrukcja Umowy narusza niewątpliwie obowiązujące przepisy, wobec czego winna zostać uznana za nieważną. Zasadność kwestionowania ważności...

Orzecznictwo Nordea

Wzorzec Umowy Nordea – Habitat wielokrotnie był oceniany przez sądy, które wydały korzystne wyroki unieważniające. Uznać zatem należy, że konstrukcja Umowy narusza niewątpliwie obowiązujące przepisy, wobec czego winna zostać uznana za nieważną. Sądy dostrzegły...

Orzecznictwo GE Money Bank

Postanowienie SO w Gdańsku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie XV C 458/18, pytania prejudycjalne do TSUE – kredyt indeksowany GE Money Bank (obecnie Bank BPH). Sąd Okręgowy w Gdańsku w dniu 30 grudnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV C 458/18 zadał Trybunałowi...

Orzecznictwo GETIN

Jak wynika orzecznictwa sądów, wzorzec umowy stosowany przez Getin Noble Bank w kontaktach z kredytobiorcami zawiera rażące nieprawidłowości i wadliwości natury prawnej, które w zasadzie wykluczają zawarte umowy z obrotu. Bank ten wykorzystując swoją pozycję i...