Wyrok TSUE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie C-19/20.

W dniu 29 kwietnia 2021 r., został opublikowany wyrok TSUE  w sprawie C-19/20, w którym Trybunał orzekł, że: Sąd krajowy jest zobowiązany do stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunku umowy zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem, nawet jeśli warunek ten został...