Niedawno część banków ogłosiła gotowość zawierania ugód z frankowiczami, jednak proponowane warunki pozostawiają wiele do życzenia, a bankowe postępowanie ugodowe nie zawsze będzie opłacalne. To, jaka będzie ugoda z bankiem zależy również od tego, czy wcześniej został złożony w sądzie pozew i ugoda będzie wynegocjowana przez doświadczonych ekspertów.

 

Pozwanie banku to najlepszy sposób na uwolnienie się od toksycznego kredytu. Niemal każdy kredyt waloryzowany do CHF można prawomocnie unieważnić, ponieważ umowy o kredyt we frankach zawierają klauzule niedozwolone. Należy jednak pamiętać, że procesy frankowe to nadal bardzo skomplikowane sprawy, wymagające odpowiedniej znajomości prawa oraz matematyki finansowej. Tylko doświadczona kancelaria ds. frankowych może z powodzeniem poprowadzić spór sądowy z bankiem, zapewniając Klientowi maksymalną korzyść finansową.

 

Należy pamiętać, że pozwanie banku nie wyklucza zawarcia ugody, a ugoda z bankiem to jeden ze sposobów na zakończenie sporu sądowego i jest warta rozpatrzenia w szczególności, gdy zależy nam na szybszym zakończeniu sprawy. W tym roku niektóre z banków, m. in. PKO BP oraz Millennium Bank, oficjalnie zaanonsowały gotowość do zawierania ugód z posiadaczami kredytów waloryzowanych do CHF. Ugody proponowane przez banki są mało opłacalne dla frankowiczów. Aby uzyskać wartościowe porozumienie z bankiem, najlepiej pozwać bank, a następnie zawrzeć ugodę sądową, która jest o wiele korzystniejsza od ugody pozasądowej.

 

Zawarcie ugody z bankiem ma doprowadzić do tego, że zaciągnięty kredyt będzie finalnie kredytem złotowym i pozbawionym niekorzystnego kursu CHF/PLN. Jednak ugody pozasądowe, czyli ugody oferowane bezpośrednio przez banki, w swoim głównym założeniu opierają się na stronniczej i niekorzystnej propozycji KNF z grudnia 2020 r. Propozycja ta polega w szczególności na zastąpieniu taniego oprocentowania LIBOR drogim WIBOR. Należy w tym miejscu podkreślić, że stopy procentowe w Polsce lada chwila pójdą w górę i kredyt oparty na WIBOR będzie znacznie droższy. Co ciekawe, już dziś Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi kampanię społeczną ostrzegającą przed kredytami opartymi na WIBOR, gdy jednocześnie sama takie kredyty proponuje frankowiczom. Zmiana oprocentowania z LIBOR na WIBOR może spowodować, że miesięczna rata w niedalekiej przyszłości będzie jeszcze większa niż obecnie. Ponadto zawarcie ugody pozasądowej wiąże się jeszcze z szeregiem innych niedogodności:

  1. od korzyści z potencjalnej ugody z bankiem, ale tylko pozasądowej, frankowicz będzie musiał zapłacić niemały podatek PIT 17% lub 32% i to z własnej kieszeni (bank nie zamierza zwracać żadnych pieniędzy) – są to koszty nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych płatnych do fiskusa w trybie natychmiastowym,
  2. bank proponuje obniżenie dzisiejszego salda zadłużenia jedynie o około 20-30% – co i tak w rezultacie bardzo często spowoduje, że zadłużenie nadal będzie większe, niż w momencie zaciągania kredytu,
  3. bank wymaga zamiany niższego LIBOR na wyższy WIBOR, który jest notowany wciąż na historycznych minimach, a przecież już zaczęła się seria podwyżek stóp procentowych w Polsce; istnieje możliwość, że w ciągu kilku lat podniesie to ratę odsetkową nawet o 100%,
  4. bank wymaga zrzeczenia się przez frankowicza wszelkich roszczeń z tytułu abuzywności klauzul przeliczeniowych i skutków nieważności umowy, a przecież kredyty waloryzowane do walut obcych są obecnie najczęściej unieważniane na zasadzie teorii dwóch kondykcji.

 

Ugody sądowe są zdecydowanie korzystniejsze, a w szczególności stanowią nieopodatkowany sądowy tytuł wykonawczy. Zachęcamy banki do podjęcia negocjacji w dobrej wierze opartych na realnych sądowych wyrokach orzekających nieważność kredytu we frankach. Jesteśmy gotowi wypracować uczciwe warunki ugody sądowej dla wszystkich Klientów, którzy zdecydowali się pozwać bank. Korzyści wynikające z ugody zawartej na drodze sądowej są następujące – ugoda sądowa:

  1. jest niepodważalna, a sąd kontroluje jej uczciwość,
  2. nie podlega opodatkowaniu,
  3. stanowi tytuł egzekucyjny, a po nadaniu jej klauzuli wykonalności tytuł wykonawczy,
  4. jest negocjowana przez zawodowych pełnomocników Kancelarii, którzy mają bardzo mocną kartę przetargową w postaci spraw sądowych prowadzonych przeciwko wszystkim bankom frankowym,
  5. z natury jest najbardziej zbliżona do potencjalnego wyroku, a jak wiadomo umowy waloryzowane do walut obcych są najczęściej unieważniane przez sądy, co wiąże się z wyzerowaniem salda kredytu, wykreśleniem banku z hipoteki kredytowanej nieruchomości oraz odzyskaniem dużej kwoty pieniędzy.

 

O pomoc w pozwaniu banku oraz o pomoc w ugodzie z bankiem najlepiej zwrócić się do doświadczonego eksperta ds. frankowych. Każda sprawa jest inna, w zasadzie nie istnieją dwa identyczne przypadki, a każda umowa o kredyt waloryzowany do CHF musi zostać indywidualnie przeanalizowana. Po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy eksperci Kancelarii będą w stanie zaproponować konkretne rozwiązania dopasowane do potrzeb frankowicza.

 

Nie trzeba obecnie zastanawiać się, jaką drogę wybrać, czy lepiej pozwać bank i unieważnić kredyt, czy lepiej zawrzeć ugodę z bankiem na drodze sądowej. Posiadając abuzywny kredyt we frankach, nie warto tracić czasu! Z upływem każdego miesiąca raty kredytu przedawniają się, a tym samym korzyść finansowa do odzyskania przez frankowicza staje się coraz mniejsza. Ponadto kurs franka stale rośnie, a wniesienie pozwu do sądu pozwoli na jednoczesne złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia, które potencjalnie umożliwi zawieszenie płatności zawyżonych rat kredytu aż do prawomocnego wyroku.

 

Ponieważ podjęcie świadomej decyzji o powierzeniu sprawy dotyczącej kredytu frankowego wymaga faktów, dlatego moja Kancelaria bezpłatnie przeanalizuje umowę kredytową i przedstawi wynik analizy prawnej (informacja o przysługujących roszczeniach) i finansowej (informacja o kwotach roszczeń o zapłatę).