Prawomocna wygrana Klienta.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny (SSA Piotr Daniszewski) wyrokiem z dnia 14 października 2021 r. oddalił apelację pozwanego BNP Paribas Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 6 maja 2021 r. i stwierdził, że wyrok z dnia 6 maja 2021 r. jest prawomocny z dniem 14 października 2021 r.

Koszty postępowania apelacyjnego w kwocie 8.100 zł zostały zasądzone na rzecz powodów.

Sprawę prowadził adw. Robert Bogusz.