Kolejna wygrana Klienta.

Wyrokiem z dnia 6 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny (sędzia del. Marian Glembin) ustalił, że umowa kredytu budowlano-hipotecznego zawarta z Fortis Bank Polska S.A. (obecnie BNP Paribas Bank Polska S.A.) jest nieważna i obciążył kosztami procesu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Sprawę prowadził adw. Robert Bogusz.