Wyrok TSUE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie C-19/20.

W dniu 29 kwietnia 2021 r., został opublikowany wyrok TSUE  w sprawie C-19/20, w którym Trybunał orzekł, że: Sąd krajowy jest zobowiązany do stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunku umowy zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem, nawet jeśli warunek ten został...

Wyrok TSUE z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-485/19.

Wyrok TSUE z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-485/19 dotyczącej przedawnienia roszczeń przysługujących konsumentowi względem przedsiębiorców, a wynikających ze stosowania klauzul abuzywnych. W dniu 22 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej...