W dniu 28 sierpnia 2020 r. Agencja Rozwoju Pomorze S.A. potwierdziła akredytację Kancelarii Zamówień Publicznych, Biura Ekspertyz Sądowych w Bazie Instytucji Otoczenia Biznesu w projekcie „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” w obszarze prawno-podatkowym.

Oznacza to, że MŚP z terenu Województwa Pomorskiego, które zostały dotknięte skutkami pandemii COVID-19, mogą ubiegać się o granty przeznaczone na dofinansowanie nawet 95% kosztów usług doradczych świadczonych przez Kancelarię.

Broszura informacyjna projektu SPEKTRUM oraz instrukcja dla MŚP dostępne są w odnośnikach, zaś na stronie internetowej https://www.arp.gda.pl/2036,nabor-wnioskow-o-udzielenie-grantu znajduje się pełna dokumentacja konkursu w ramach systemu SPEKTRUM.