Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że przygotowany został tymczasowy tryb orzekania Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie dokumentacji przekazanej przez strony postępowania. Tego rodzaju procedowanie wymaga zmian organizacyjnych i legislacyjnych. Więcej informacji dostępnych jest tutaj.