SARS-CoV-2. COVID-19. Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19 a art. 6 ust. 1 ustawy o COVID-19.

W dniu 1 kwietnia 2020 r. został opublikowany komunikat Komisji Europejskiej „Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19” (dalej: Komunikat)...