W dniu 28 lutego 2020 r. w Sopocie miała miejsce ciekawa i bogata merytorycznie konferencja Urzędu Zamówień Publicznych i Uniwersytetu Gdańskiego poświęcona nowej ustawie Prawo zamówień publicznych. Konferencję otworzyła dr Joanna Knapińska – Wiceprezes UZP. Panel na temat przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów UE – nowe spojrzenie oraz procedury uproszczonej udzielania zamówień publicznych poniżej progów unijnych poprowadził Bogdan Artymowicz – Dyrektor Departamentu Prawnego UZP. Panel poświęcony zagadnieniu pozasądowego rozstrzygania sporów w zamówieniach publicznych – mediacja/koncyliacja zrealizował Piotr Nowak – Naczelnik Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP.  Panel dotyczący umów w sprawach zamówień publicznych – nowe rozwiązania poprowadził Mariusz Ciosek z Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju, zaś panel poświęcony nowym regulacjom w zakresie kontroli zamówień publicznych zrealizowała Katarzyna Tyc-Okońska – Z-ca Dyrektora Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych UZP.

Osoby zainteresowane materiałami z tej konferencji zapraszam do kontaktu.