Getin Noble Bank stosuje klauzule niedozwolone we wzorcach aneksów do umów kredytów hipotecznych indeksowanych do euro i franka szwajcarskiego. UOKiK zakwestionował postanowienia dotyczące ustalania kursów walut, według których naliczane są raty. Urząd uznał, że zasady te są niejasne i niezrozumiałe dla konsumentów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone klauzule, które Getin Noble Bank (GNB) stosuje we wzorcach aneksów do umów kredytów hipotecznych indeksowanych do euro i franka szwajcarskiego. Zakazał też ich wykorzystywania. Nałożył również na...

Postanowienie SO w Gdańsku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie XV C 458/18, pytania prejudycjalne do TSUE – kredyt indeksowany GE Money Bank (obecnie Bank BPH).

Sąd Okręgowy w Gdańsku w dniu 30 grudnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV C 458/18 zadał Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej pięć pytań prejudycjalnych dotyczących kredytu indeksowanego do CHF – pytania wskazują, że chodzi o umowę dawnego GE Money Bank...

Kalkulatory kosztów cyklu życia (LCC).

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił polską wersję narzędzi do obliczania kosztów cyklu życia (LCC) dla komputerów i monitorów, oświetlenia zewnętrznego i sygnalizacji drogowej oraz oświetlenia do wnętrz. Są one kolejną – po opublikowanym przez Urząd w 2017...