Niedawno zakończyło się przejęcie Eurobanku przez Millennium, który obecnie proponuje dotychczasowym klientom Eurobanku aneks do umowy o kredyt CHF w celu przydzielenia nowego numeru rachunku do spłaty. Do pisma nie jest dołączona treść proponowanego aneksu do umowy, a w celu zapoznania się z nim, Bank zaprasza do placówki. Treść proponowanego aneksu warto najpierw skonsultować z prawnikiem, gdyż może ona zawierać postanowienia niekorzystne dla kredytobiorcy. Pomimo korzystnej linii orzeczniczej dotyczącej aneksów do umów o kredyty pseudowalutowe, lepiej nie utrudniać sobie ewentualnej sprawy przeciwko Bankowi, zwłaszcza że w piśmie Millennium wskazano, że w razie niezawarcia aneksu, spłata będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach.