TSUE udostępnia pełne wnioski sądów krajowych o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym – z uzasadnieniem i tłumaczeniem na wszystkie języki UE (obecnie za okres od lipca 2018 r.).

W wyszukiwarce (http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=pl) w sekcji „Dokumenty” wybieramy „Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym”.