Millennium proponuje aneksy do umów Eurobanku.

Niedawno zakończyło się przejęcie Eurobanku przez Millennium, który obecnie proponuje dotychczasowym klientom Eurobanku aneks do umowy o kredyt CHF w celu przydzielenia nowego numeru rachunku do spłaty. Do pisma nie jest dołączona treść proponowanego aneksu do umowy,...

Nowa funkcjonalność wyszukiwarki InfoCuria.

TSUE udostępnia pełne wnioski sądów krajowych o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym – z uzasadnieniem i tłumaczeniem na wszystkie języki UE (obecnie za okres od lipca 2018 r.). W wyszukiwarce (http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=pl) w sekcji...