W ocenie mBanku, ponieważ od wyroku TSUE w sprawie Dziubak w polskich sądach wydano zbyt małą liczbę wyroków, na dzień podpisania sprawozdania finansowego za III. kwartał 2019 r. mBank nie jest w stanie wiarygodnie oszacować kwoty zobowiązania warunkowego wynikającego z przyszłych spraw sądowych związanych z kredytami w CHF. Niemniej jednak zarząd Banku postanowił podnieść poziom rezerw związanych z klauzulami indeksacyjnymi w umowach kredytowych w CHF z 66,1 mln zł na 30 czerwca 2019 r. do 132,2 mln zł na 30 września 2019 r. w związku z ostatnimi zdarzeniami dotyczącymi tych kwestii.

Bank podał, że pod koniec września 2019 r. przeciwko grupie toczyły się 3453 indywidualne postępowania sądowe wszczęte przez klientów w związku z umowami kredytowymi we frankach, o łącznej wartości roszczeń w wysokości 794,7 mln zł. Wartość rezerw na wszystkie postępowania sądowe indywidualne i pozwy zbiorowe związane z umowami kredytowymi we frankach wyniosła 186,3 mln zł.

mBank poinformował, że w ramach pozwów indywidualnych 2498 postępowań o łącznej wartości sporu w wysokości 369 mln zł dotyczyły klauzul waloryzacyjnych i zawierały roszczenia dotyczące orzeczenia częściowej nieważności umów kredytowych.