Obecnie toczy się kilkanaście grupowych postępowań sądowych w sprawach tzw. „frankowych” – przeciwko mBank, Bank Millennium, Santander Bank (chodzi o umowy kredytu waloryzowanego kursem CHF zawierane z konsumentami przez Kredyt Bank S.A.), BPH i Getin Noble. Największa grupa, ponad 5 tysięcy kredytobiorców, została sformowana w procesie z Millennium, a 2 grupy w sporze przeciwko mBank liczą łącznie blisko 3 tysiące osób (1725+1247). Powodowie wybrali wspólne dochodzenie roszczeń, bo miało być tańsze – sprawie przeciwko Millennium osoby, które zgłosiły się przed wniesieniem powództwa zapłaciły 250 zł od umowy, kolejni zgłaszający się powodowie zapłacili 500 zł, a w przypadku wygranej trzeba będzie dopłacić kolejną, taką samą część wynagrodzenia. Mimo to, część klientów woli zapłacić więcej, bo zakładają – nie bez racji zresztą, że indywidualna sprawa skończy się w drugiej instancji po 3-4 latach. Rzeczywistość boleśnie zweryfikowała wybór powodów grupowych, gdyż na sprawiedliwość niektórzy czekają już nieomal 9 lat. Pozew przeciwko mBankowi wpłynął do Sądu Okręgowego w Łodzi dnia 20 grudnia 2010 r., ale postępowanie wciąż się toczy. Licząca 1247 powodów grupa została prawomocnie ustalona w 2012 r. i potem zaczęła się długa batalia. Sąd I. instancji w całości uwzględnił powództwo, w 2014 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi w całości oddalił apelację pozwanego banku. W maju 2015 r. Sąd Najwyższy ponownie przekazał sprawę do ponownego rozpoznania do SA (sygn. II CSK 768/14). Pozew przeciwko Millennium do sądu trafił w czerwcu 2014 r., a ustalenie grupy nastąpiło dopiero na początku stycznia 2019 r. Dlatego, zwłaszcza na fali nadziei wywołanych po wyroku TSUE w sprawie Dziubak, część uczestników stanowczo manifestuje chęć wycofania się z grupy. Jednakże nie wszyscy mogą to zrobić, gdyż tam, gdzie sąd ustalił skład grupy, zrezygnować nie można. Chodzi o pozwy przeciwko mBankowi i Millennium. Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, od 2017 r. po uprawomocnieniu postanowienia o składzie grupy, oświadczenie członka grupy o wystąpieniu z niej nie jest skuteczne. Takie rozwiązanie pozwala osiągnąć pewność co do składu grupy i zapobiec sytuacji, w której na pewnym etapie postępowania okazałoby się, że grupa nie liczy już 10 osób – zgodnej z przepisami prawa minimalnej liczby, która może wystąpić z roszczeniem w postępowaniu grupowym. Inaczej jest w sprawach przeciwko BPH i Getin Noble – w pierwszej sąd obecnie ustala skład grupy, w drugiej – wciąż brak postanowienia o przyjęciu sprawy do rozpoznania. Z grupy BPH wyszło do tej pory 250 osób, a Getin Bank 120.