Wydany błyskawicznie – na pierwszym posiedzeniu Sądu Okręgowego dla Warszawy – Pragi w Warszawie, korzystny dla pozwanych kredytobiorców wyrok w sprawie „frankowej” zapadł 21 października 2019 r. w sprawie z powództwa Raiffeisen Bank Polska.

Sąd w uzasadnieniu wyroku w sprawie III C 1508/18 powołał się na wyrok TSUE w sprawie Dziubak i, między innymi na tej podstawie, oddalił w całości powództwo banku – głównie dlatego, że klauzule dotyczące sposobu przeliczania CHF na PLN, są abuzywne, ponieważ pozwalają dowolnie kształtować bankowi zarówno wysokość kapitału kredytu, jak i wysokość poszczególnych rat.

Bank domagał się zapłaty kwoty przekraczającej 300.000 zł.

Wyrok nie jest prawomocny.