mBank podwoił kwotę rezerwy dot. klauzul indeksacyjnych w umowach kredytowych we frankach – skutek wyroku TSUE z dnia 3 października 2019 r. w sprawie C-260/18 (Dziubak).

W ocenie mBanku, ponieważ od wyroku TSUE w sprawie Dziubak w polskich sądach wydano zbyt małą liczbę wyroków, na dzień podpisania sprawozdania finansowego za III. kwartał 2019 r. mBank nie jest w stanie wiarygodnie oszacować kwoty zobowiązania warunkowego wynikającego...

Raport Rzecznika Finansowego – Analiza prawna wybranych postanowień umownych stosowanych przez banki w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej lub denominowanych w walucie obcej zawieranych z konsumentami.

Rzecznik Finansowy uważa waloryzowanie kredytu kursem walut za niezgodne z przepisami prawa bankowego i kodeksu cywilnego. To istota konstrukcji znacznej części szeroko pojętych kredytów „walutowych”. Naruszające interesy konsumentów są też zapisy pozwalające na...